Pravno Obvestilo

Pogoji uporabe portala BistreGlave.com predstavljajo pravni dogovor med končnim uporabnikom (posamezno fizično ali pravno osebo) in podjetjem Meganet d.o.o. za uporabo portala BistreGlave.com in z njim povezanih storitev. Kadar uporabnik dostopa do portala BistreGlave.com ali ga kako drugače uporablja, ga zavezujejo določila teh pogojev uporabe. Uporabnik, ki se s temi pogoji uporabe ne strinja, portala BistreGlave.com in z njim povezanih storitev ne sme uporabljati.

POGOJI UPORABE PORTALA BISTREGLAVE.COM


Lastnik in upravljalec portala BistreGlave.com je družba Meganet oglaševalska agencija d.o.o., Izlake, Narof 10, 1411 Izlake, ki je vpisana v sodni register pri Okrožnem sodišču v Ljubljani, vložna št. 13955500, osnovni kapital je 2.100.000,00 SIT, matična št. 1926799, identifikacijska št. za DDV SI 89199669.

Ti pogoji uporabe se nanašajo na spletno stran BistreGlave.com in vse druge izdelke in storitve na spletnem mestu www.bistreglave.com in vseh spletnih straneh pod domeno www.bistreglave.com (portal BistreGlave.com). Ti pogoji uporabe ne vključujejo storitev oglaševanja na portalu BistreGlave.com, saj zanje veljajo ločeni splošni pogoji.

UPORABNIKI IN VSEBINA STORITVE


Storitve portala BistreGlave.com, ki je dostopen na internetu na domeni www.BistreGlave.com so namenjene vsem, ki imajo dostop do interneta in Lorem ipsum