Pravila kvizov

Koncept igre

 1. Cilj igre je zbrati čim več točk, v skupinski igri pa tudi premagati vse sotekmovalce.
 2. V vsaki igri se zvrsti 15 vprašanj z izbranega področja.
 3. Pri vsakem vprašanju je pravilen en sam odgovor.
 4. Igralec izbere pravilen odgovor tako, da klikne nanj.
 5. Odločitev je vedno dokončna, saj igralec svoje odločitve ne more več spremeniti.
 6. V igri ima igralec na voljo dve pomoči – polovička in statistika – ter enega džokerja. Pomoči in džokerja lahko igralec v vsaki igri uporabi samo enkrat. Prav tako ne more igralec uporabiti katere od pomoči in džokerja pri istem vprašanju.
 7. Polovička: umakne dva nepravilna od štirih ponujenih odgovorov.
 8. Statistika: prikaže, kako so se odločali igralci v preteklosti; za vsak odgovor se prikaže v odstotkih kolikokrat je bil določen odgovor izbran kot pravilen.
 9. Džoker: podvoji število točk, ki jih je igralec dosegel ob konkretnem vprašanju.

Točkovanje

 1. Za vsak pravilen odgovor igralec prejme 50 točk. Izbira pomoči na ta del točkovanja ne vpliva.
 2. Pri skupinski igri dobijo vsi igralci, ki so pravilno odgovorili in niso uporabili nobene od pomoči, za vsakega igralca, ki ni odgovoril ali pa je odgovoril napačno, 1 dodatno točko.
 3. Če je igralec pravilno odgovoril prej kot v 5 sekundah in pri tem ni uporabil pomoči, dobi za to dodatnih 10 točk.
 4. Če je igralec pri vprašanju izbral džokerja, se mu končno število točk, ki jih je pridobil pri tem vprašanju, podvoji.
 5. Za končno zmago (največ točk) v skupinski igri dobi igralec dodatnih 150 točk. Če je rezultat izenačen in je zmagovalcev več, dobijo dodatne točke vsi.
 6. Ob uporabi katerekoli od pomoči, se osnovnim točkam ne prišteva nobenih dodatnih točk, do katerih bi bil igralec sicer upravičen.
 7. Če uporabnik prekine igro ali je zaradi neaktivnosti izključen, se mu točke vseeno pripišejo