Pravila mislic

Koncept igre

 1. Cilj igre je uganiti pet gesel, v skupinski igri pa uganiti teh pet gesel preden to uspe drugemu igralcu.
 2. V igri lahko sodelujejo največ štirje igralci.
 3. Pri ugibanju črk se lahko igralec zmoti največ štirikrat. Enako velja za skupinsko igro, ko igralci skupaj zbirajo napake.
 4. Igralec izbere črko tako, da klikne nanjo.
 5. Če je izbrana pravilna črka, se na vseh mestih, kjer črka nastopa, ta tudi pojavi. Pri skupinski igri ima igralec po vsaki črki, ki je pravilna, možnost, da ugane končno rešitev. Če rešitve ne pozna, lahko ugibanje tudi preskoči.
 6. Če je izbrana napačna črka v glavi misleca izgine eden od koleščkov, črka pa se obarva rdeče.
 7. Pri skupinski igri se igralci izmenjujejo ne glede na to, ali so črko uganili ali ne.
 8. Pri puščavniški igri mora igralec uganiti geslo petkrat zapored, saj se po vsakem geslu, ki ga ni uganil, zbrane zvezdice za dobljene runde (pravilno geslo) izbrišejo. Zbrane točke se ohranjajo.
 9. Pri skupinski igri se tekmuje dokler prvi igralec ne ugane pet gesel. Napačna gesla nimajo vpliva na dobljene runde.
 10. Število dobljenih rund (pravilno uganjenih gesel) je označenih z zvezdicami pod imenom vsakega igralca.
 11. Igra se lahko konča tudi, če noben od igralcev ni zbral pet zvezdic, novih gesel z izbranega področja pa zmanjka.

Točkovanje

 1. Za vsako pravilno geslo igralec prejme 50 točk, pri skupinski igri pa dvakrat toliko, torej 100 točk.
 2. Če je igralec podal končno rešitev preden je uganil 20% vseh črk, ki so na voljo, dobi za to dodatnih 50 točk.
 3. Za končno zmago (dobljenih 5 iger) dobi igralec dodatnih 150 točk.